Τα χειρότερα σχεδιαστικά εγκλήματα του 2018

Από τις εταιρείες τεχνολογίας που εκμεταλλεύονταν χρήστες για να ψηφίσουν ψηφοδέλτια που υπονόμευσαν τη δημοκρατία, υπήρχε άφθονος κακός σχεδιασμός για να διαλέξετε

Φωτογραφία: Youssef Sarhan / Unsplash

Από την Καθαρίνα Σβάμ

Το 2018 ήταν ένα έτος κατά το οποίο ο σχεδιασμός μας απέτυχε. Σίγουρα, υπήρχαν μερικά φωτεινά σημεία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, ο σχεδιασμός λογισμικού και υλικού φαινόταν να χάσει ...