Όλοι μισούν τα ανοικτά γραφεία. Εδώ είναι γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι εργαζόμενοι δεν τους αρέσουν. Η έρευνα αποδεικνύει ότι είναι αναποτελεσματικές. Γιατί χρειάζεται να πάρουμε τόσο πολύ χρόνο για να τους ξεφορτωθούμε;

Φωτογραφία: Ήρωες εικόνες / Getty εικόνες

Από την Καθαρίνα Σβάμ

Κατ 'αρχάς, ρίχνετε τα τείχη και αφαιρέστε τα άψυχα κανάλια. Στη συνέχεια, βάζετε όλους σε τραπέζια, ώμους ...